Interaktívna kuchyňa a objednávkový displej

Zmenťe stav prijatých objednávok v kuchyni a informujte o nich čašníkov

Kuchynský objednávkový a bonovací displej

Prijímanie objednávok v kuchyni

Vyobrazenie objednávok odoslaných obsluhou priamo na displeji alebo bonovacej tlačiarni.

Informovanie čašníka o stave objednávok

Zmena stavu objednávok ako prijatá, pripravuje sa, ukončená alebo zrušená priamo z kuchyne.

Zobrazovanie poznámok k objednávkam

Vizuálne odlíšenie objednávky obsahujúcej poznámku k príprave jedla či nápoja.

Zobrazenie receptúr jedál

Možnosť vyobrazenia informácií pre kuchára o receptúrach alebo správnom stolovaní.

Prijímanie objednávok na kuchynskom displeji

Farebne odlišený stav objednávok spolu s počtom porcií, časom objednania, názve stola alebo poznámky okamžite urýchlia tok informácií medzi obsluhou, kuchyňou a barom.

Obrazovka kuchynského a bonovacieho displeja

Zmena stavu objednávky

Zmena stavu prijatej objednávky na začatie prípravy, ukončenie alebo zrušenie.

Zmena stavu objednávky na kuchynskom displeji

Informovanie čašníka o stave objednávky priamo z kuchyne

Farebná zmena stavu pripravených položiek a notifikácia čašníka, ktorý jedlo alebo nápoj objednával, pomocou push správ.

Informovanie čašníka z kuchyne o hotovom jedle

možné aplikovať aj pre bar s nápojmi

možnosť zobrazenia receptúry objednaných jedál s fotografiou požadovaného stolovania

dôležité informácie sú zobrazené zvýraznene

možnosť informovať čašníka / pokladníka o hotovej objednávke

push notifikácie sú podobné SMS správam a zobrazujú sa aj keď je zariadenie uspaté

informácie o objednávke od čašníka spolu s poznámkou

inteligentné sčítavanie rovnakých položiek, ktoré sa ešte nepripravujú pre optimálne využitie kuchyne