Mobilný čašník a mobilná obsluha

Zrýchlite tok informácií až o 30% a eliminujte chyby pri objednávaní

Mobilný čašník a mobilná obsluha blueticket

Zrýchlenie obsluhy až o 30%

Zrýchlenie toku informácií medzi obsluhou, barom a kuchyňou.

Obsluha viacpodlažných priestorov

Pomocou modulu mobilný čašník môžete obslúžiť viac hostí, čo má za následok vyššie tržby.

Eliminácia chýb pri objednávaní

Okamžité odoslanie objednávky aj s poznámkou priamo na kuchynský displej alebo bonovaciu tlačiareň.

Možnosť objednávania aj offline

Aj v prípade výpadkov internetu je mobilný čašník schopný fungovať a objednávať autonómne.

Mobilný čašník - súčasť modernej prevádzky

Aplikácia mobilný čašník alebo mobilná obsluha ako jeden z modulov reštauračného systému blueticket® prinesie Vašej kaviarni alebo reštaurácii množstvo výhod, vrátane zrýchlenia samotnej obsluhy až po elimináciu chýb pri objednávaní.

Mobilný čašník a mobilná obsluha reštauračný systém blueticket

Optimalizovaný pre rýchlosť obsluhy

Prehľadné ovládanie mobilného čašníka je optimalizované pre dotyk a požiadavky rýchlej obsluhy. Bez námahy sa stane Vaším najväčším pomocníkom pre vybavenie množstva objednávok aj v čase vydávania denného menu.

Mobilný čašník a mobilná obsluha účtovacia obrazovka

Aplikácia s množstvom doplnkovej funkcionality

Okrem zvládania samotného účtovania a vybavovania objednávok priamo od stola, disponuje mobilný čašník množstvom funkcionality registračnej dotykovej pokladne, ktoré Vašej oblsuhe zjednodušia pracovný deň.

Mobilný čašník vyobrazenie menu

objednávanie jedál a nápojov priamo od stola

práca s mobilným čašníkom aj pri krátkodobom výpadku WiFi (napr. na terase)

možnosť pridávania poznámok k objednávaným položkám

účtovanie výberom položiek zo zoznamu

možnosť vykonávať základné operácie ako na klasickej pokladni

možnosť pokročilého nastavenia užívateľských oprávnení

rýchle prepínanie medzi jednotlivými stolmi

rýchle a jednoduché vytváranie podúčtov

omažitá informácia o hodnote podúčtu a celkového účtu za celý stôl